Naše logo - kliknutím se přesunete na úvodní stranu. Areál Tenis Rožnov se nacházejí v prostorách Rožnovského parku a sousedí s Valašským muzeem v přírode.K dispozici máme 5 dvorců vynikající kvality.Hraje se u nás velice oblíbená sezóní záležitost nazvaná Rožnovský Žebříček.Pořádáme několik akci a turnajů pro amatérské tenisty a tenistky.Účást na akcích bývá veliká a účastní se i hráči z jiných měst. Vše se po turnajích oslavuje dobrým pitím a širokým sortimentem v našem občerstvení. Můj e-mail je tumi@tumi.cz, pokud máte nějaký dotaz kontaktujte mě prosím.

Zázemí-Kurty   Rozpis hodin   Ceník   Stanovy klubu   Umístění kurtů-Mapka   O nás

Stanovy byly schváleny správní radou Tenisu Rožnov pod Radhoštěm dne 11.11.2003.

Hlava I.
Základní ustanovení

1. Tenis Rožnov pod Radhoštěm (dále jen TR) je otevřenou zájmovou organizací budovanou na demokratických principech, která je nezávislá na politických stranách.
2. TR je dobrovolnou organizací zájemců o tenis, přednostně pro občany Rožnova.
3. Sídlem TR je Rožnov pod Radhoštěm, 75661, Dolní Paseky 1613.
4. TR je právním subjektem dle zákona číslo 83/90 – občanské sdružení.

Hlava II.
Poslání TR a obsah jeho činnosti

5. Posláním TR je všestranně podporovat rozvoj tenisu a tělesné výchovy jako celku, zejména:
•  podílí se na koncepci rozvoje tenisu v regionu ČR, spolupracuje s orgány státní správy a dalšími partnery tělovýchovného hnutí
•  připravuje a sleduje rozpočet TR, podle potřeby provozuje vlastní hospodářskou činnost
•  buduje a provozuje sportovní zařízení
•  zabezpečuje plnění potřeb a úkolů TR
•  rozvíjí závodní tenis

Hlava III.
Členství – práva a povinnosti členů

6. Členství je dobrovolné a rozlišuje se na:
•  členství osob do 15 let
•  členství osob nad 15 let

Členem se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami TR.
O přijetí za člena TR rozhoduje správní rada TR na základě přihlášky.
Dokladem členství je platný průkaz člena tenisového klubu.

7. Členství zaniká
•  vystoupením na základě oznámení člena
•  vyškrtnutím při neplnění základních povinností člena
•  vyloučením pro porušování stanov TR

další strana 1/4 >>>

Aktuality/Úvodní strana
Akce a Turnaje - rozpis
Zázemí
Občerstvení
Ceny za pronájem dvorců
Kontakty na nás
Vzkazník - Návštěvní kniha
Legendy/Legendky - Top 10 Muži/Ženy
Pořadí Rožnovského žebříčku
Žebříčkové a amaterské turnaje
Info o zápasech žebříčku
Info o hráčích žebříčku
Fotky z turnajů a akcí
Archiv výsledků minulých sezónPrávě on-line:
Celkem návštěv:
Cztenis - oficiální stránky českého tenisového svazu.
Prosíme o propagaci pomoci tohoto bannerku. Klikněte na něj pro více informací. Děkujeme!
Kosmetický salon N E F E R T I T I v R.p.R. Čištění pleti, masáže, epilace, masky, vizáž a další. Těším se na vaší návštěvu.