Naše logo - kliknutím se přesunete na úvodní stranu. Areál Tenis Rožnov se nacházejí v prostorách Rožnovského parku a sousedí s Valašským muzeem v přírode.K dispozici máme 5 dvorců vynikající kvality.Hraje se u nás velice oblíbená sezóní záležitost nazvaná Rožnovský Žebříček.Pořádáme několik akci a turnajů pro amatérské tenisty a tenistky.Účást na akcích bývá veliká a účastní se i hráči z jiných měst. Vše se po turnajích oslavuje dobrým pitím a širokým sortimentem v našem občerstvení. Můj e-mail je tumi@tumi.cz, pokud máte nějaký dotaz kontaktujte mě prosím.

Zázemí-Kurty   Rozpis hodin   Ceník   Stanovy klubu   Umístění kurtů-Mapka   O nás

8. Základní práva člena jsou:
•  účastnit se aktivně sportovního a společenského života TR
•  využívat zařízení TR za podmínek stanovených správní radou TR
•  uplatňovat své návrhy, názory a kritiku v oblasti rekreačního tenisu
•  hlasovat od 15 let věku a být volen od 18 let do orgánů TR

9. Základními povinnostmi člena jsou:
•  dodržovat stanovy TR, plnit usnesení orgánů, vykonávat svěřené funkce
•  šetřit a chránit majetek TR
•  řádně platit členské příspěvky

Hlava IV.
Orgány TR a vymezení jejich pravomocí

10. Orgány TR jsou:
•  správní rada TR, která je nejvyšším orgánem TR
•  valná hromada TR, která se schází 1x za rok
•  závodní tenis
•  klub sponzorů TR
•  revizní komise TR

11. Vymezení činnosti, pravomocí a zodpovědnosti orgánů TR
a) Správní rada
•  je nejvyšším orgánem TR
•  je pětičlenná
•  tři členové jsou voleni valnou hromadou, čtvrtý člen je volen členy závodního tenis a pátý členy klubu sponzorů
•  schvaluje stanovy TR a je oprávněna rozhodovat o jejich změně
•  schvaluje zásadní koncepční rozhodnutí ekonomického, technicko-investičního a sportovního charakteru
•  schvaluje finanční rozpočet a výsledek hospodaření na příslušný rok
•  ustavuje do funkce a odvolává z ní funkcionáře klubu a ukládá jim hlavní úkoly pro činnost TR na příslušné období
•  schází se nejméně 4x ročně
•  správní radu řídí její prezident
•  pozbyl-li člen správní rady dlouhodobě způsobilosti vykonávat osobně a řádně funkci je správní rada povinna svolat mimořádnou valnou
hromadu nejpozději do dvou měsíců za účelem volby nového člena do správní rady
•  pozbyl-li člen správní rady volený klubem sponzorů dlouhodobě způsobilosti vykonávat osobně a řádně funkci, je klub sponzor povinen nejpozději do dvou měsíců zvolit nového člena

<<< strana 2/4 >>>

Aktuality/Úvodní strana
Akce a Turnaje - rozpis
Zázemí
Občerstvení
Ceny za pronájem dvorců
Kontakty na nás
Vzkazník - Návštěvní kniha
Legendy/Legendky - Top 10 Muži/Ženy
Pořadí Rožnovského žebříčku
Žebříčkové a amaterské turnaje
Info o zápasech žebříčku
Info o hráčích žebříčku
Fotky z turnajů a akcí
Archiv výsledků minulých sezónPrávě on-line:
Celkem návštěv:
Cztenis - oficiální stránky českého tenisového svazu.
Prosíme o propagaci pomoci tohoto bannerku. Klikněte na něj pro více informací. Děkujeme!
Kosmetický salon N E F E R T I T I v R.p.R. Čištění pleti, masáže, epilace, masky, vizáž a další. Těším se na vaší návštěvu.
Oblečení pro volný čas.
Stránky o ethno bubnech.
Dětský fond OSN – UNICEF je největší světovou organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
Vyzkoušejte prohlížeč Firefox!